گاه‌نوشته‌های یک مترجم

پنجشنبه, ۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۱۶ ب.ظ مترجم جوان (ترجمه انگلیسی به فارسی و بلعکس)
بیو عاشقانه دو زبانه کوتاه

بیو عاشقانه دو زبانه کوتاه

اگر برای صفحات اجتماعی خود به دنبال متن بیو عاشقانه دو زبانه و کوتاه هستید این مطلب برای شما نوشته شده است. در این مقاله تعدادی از نقل قول‌های معروف بزرگان را که درون‌مایه آنها عاشقانه بود را برای شما دستچین کرده‌ایم. این متن‌های انگلیسی کوتاه را می‌توانید به عنوان بیو کوتاه انگلیسی هم مورد استفاده قرار دهید. امیدوارم از نقل قول‌های انگلیسی که برایتان گردآوری و ترجمه کرده‌ام خوشتان بیاید. این شما و این مجموعه‌ای از بیو عاشقانه دو زبانه...

An important lesson in love:
"Well, maybe you want to be your own piece?"
"I can be someone's and still be my own."

درس مهمی از عشق:
«- خب شاید دلت می‌خواهد قطعه خودت باشی؟»
«- می‌توانم هم قطعه خودم باشم و هم قطعه یکی دیگر»
شل سیلور استاین

🔸🔸🔸

Love is the strongest force the world possesses.
Mahatma Gandhi

عشق قوی‌ترین نیرویی است که در جهان وجود دارد.
مهاتما گاندی

🔸🔸🔸

‏The greatest gift that you can give to others is the gift of unconditional love and acceptance.
Brian Tracy

بزرگ‌ترین هدیه‌ای که می‌توانید به دیگران دهید، هدیه عشق بی قید و شرط و پذیرش است.
برایان تریسی، نویسنده انگیزشی

🔸🔸🔸

One love, one heart, one destiny.
Bob Marley

عشق یکی، قلب یکی، سرنوشت یکی.
باب مارلی، خواننده جامائیکایی

🔸🔸🔸

Love is just a word until someone comes along and gives it meaning.
Paulo Coelho

عشق تنها یک واژه است؛ تا اینکه شخصی می‌آید و به آن معنی می‌بخشد.
پائولو کوئیلیو

🔸🔸🔸

The first time I saw you, my heart whispered ""That's the one"".
Anonymous

نخستین باری که دیدمت، قلبم نجواکنان گفت «اون خود خودشه».
ناشناس

🔸🔸🔸

Three passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life: the longing for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind.
Bertrand Russell

سه اشتیاق ساده ولی به شدت قوی در زندگیم حکم‌فرما بوده: اشتیاق عشق، جستجوی دانش و دلسوزى تحمل‌ناپذیر برای رنج بشریت.
برتراند راسل

🔸🔸🔸

I see when men love women. They give them but a little of their lives. But women when they love give everything.
Oscar Wilde

می‌بینم وقتی مردی عاشق زنی می‌شود، تنها قسمتی از زندگیش را به زن می‌دهد، ولی وقتی زنی عاشق مردی می‌شود، همه‌چیزش را می‌دهد.
اسکار وایلد

🔸🔸🔸

There's nothing like love to give courage to young people.
Emile Zola

هیچ چیز مانند عشق نیست که به جوانان شهامت بدهد.
امیل زولا

🔸🔸🔸

Never miss an opportunity to show your love, especially yo those close to you.
Paulo Coelho

هرگز فرصت نشان دادن عشقتان را از دست ندهید، مخصوصاً نسبت به آنها که برای شما عزیزند.
پائولو کوئیلو

🔸🔸🔸

There is a lifetime in an hour of love.
Honoré de Balzac

در یک ساعت از عشق، یک زندگی کامل وجود دارد.
انوره دو بالزاک

🔸🔸🔸

I have to remind myself to breathe - almost to remind my heart to beat!
Emily Brontë

همانطور که باید تنفس را به خود یادآور شوم، باید تپیدن را به قلبم گوشزد کنم!
امیلی برونته، داستان‌نویس و شاعر انگلیسی

🔸🔸🔸

In all the world, there is no heart for me like yours.
In all the world, there is no love for you like mine.
Maya Angelou

در تمام جهان، هیچ قلبی برای من مثل قلب تو نیست.
در تمام جهان، هیچ عشقی برای تو مثل عشق من نیست.
مایا آنجلو

🔸🔸🔸

If nothing saves us from death, at least love should save us from life.
Pablo Neruda

اگر چیزی ما را از مرگ حفظ نمی‌کند، حداقل عشق باید ما را از زندگی نجات دهد.
پابلو نرودا، شاعر نوگرای شیلیایی

🔸🔸🔸

One is very crazy when in love.
Sigmund Freud

آدم عاشق خیلی دیوانه می‌شود.
زیگموند فروید

🔸🔸🔸

If a thing loves, it is infinite.
William Blake

اگر چیزی عشق‌بورزد به بی‌نهایت می‌پیوندد.
ویلیام بلیک، شاعر و نقاش بریتانیایی

🔸🔸🔸

To love is to burn, to be on fire.
Jane Austen

عشق‌ورزی یعنی در آتش بودن و سوختن.
جین آستین، نویسنده انگلیسی

🔸🔸🔸

A young woman in love always looks like Patience on a monument Smiling at Grief.
Jane Austen

زن جوانی که عاشق شده همیشه مانند لحظه‌ی صبری به نظر می‌آید که به غم و اندوه لبخند می‌زند.
جین آستین، نویسنده شهیر انگلیسی

🔸🔸🔸

Your hand fits in mine like it's made just for me.
Anonymous

دست تو در دست من جفت می‌شود، گویی تنها برای من ساخته شده.
ناشناس

🔸🔸🔸

To love is to receive a glimpse of heaven.
Karen Sunde

عشق‌ورزی همچون دریافت تلالویی از بهشت است.
کارن ساند

🔸🔸🔸

Give love and it will come back to you a million times more.

عشق ببخشید تا این عشق یک میلیون مرتبه بیشتر به شما باز گردد.

🔸🔸🔸

A man is truly a man when he wins the love of a good woman, earns her respect, and keeps her trust.

یک مرد زمانی واقعاً مرد می‌شود که عشق زنی خوب، احترام و اعتماد او نصیبش شود.

🔸🔸🔸

Love your enemies. It makes them so damned mad.

به دشمنان خود عشق بورزید. این کار آنها را سردرگم و دیوانه می‌کند!

🔸🔸🔸

If you love someone tell them… because hearts are often broken by words left unspoken.

اگر عاشق کسی هستید به او بگویید... چرا که قلب‌ها اغلب بخاطر حرف‌های نگفته می‌شکنند.

🔸🔸🔸

No matter how long it takes, true love is always worth the wait.

مهم نیست چقدر طول می‌کشد، عشق حقیقی همیشه ارزش صبر کردن را دارد.

🔸🔸🔸

Love means never having to say you’re sorry.
Al MacGraw, Love Story

عشق یعنی که هرگز نیازی نباشد بگویی «متاسفم».
ال مک‌گرو، داستان عشق

🔸🔸🔸

Love is a promise; love is a souvenir, once given never forgotten, never let it disappear.
John Lennon

عشق یک پیمان است؛ عشق یک سوغات است و آنگاه که اهدا شد هرگز فراموش نمی‌شود، پس هرگز اجازه نده ناپدید شود.
جان لنون

🔸🔸🔸

And in the end, the love you take, is equal to the love you make.
Paul McCartney

و در پایان، عشقی که دریافت می‌کنی، مساوی است با عشقی که نثار کردی.
پائول مک‌کارتنی

🔸🔸🔸

A friend knows the song in my heart and sings it to me when my memory fails.
Donna Roberts

یک دوست آهنگی که در قلب من است را می‌داند و زمانی که حافظه‌ام یاری نمی‌کند آن را برایم می‌خواند.
دانا رابرتس

🔸🔸🔸

Love is the wisdom of the fool and the folly of the wise.
Samuel Johnson

عشق حکمت احمق‌ها و حماقت عاقلان است.
ساموئل جانسون

🔸🔸🔸

In every living thing there is the desire for love.
D. H. Lawrence

در هر موجود زنده‌ای، میلی برای عشق وجود دارد.
دی. اچ. لارنس

🔸🔸🔸

A simple 'I love you' means more than money.
Frank Sinatra

یک «دوستت دارم» ساده بیش از پول می‌ارزد.
فرانک سیناترا

🔸🔸🔸

Let us love one another, but not try to possess one another.
Paulo Coelho

بیایید یکدیگر را دوست داشته باشیم، ولی سعی نکنیم مالک همدیگر شویم.
پائولو کوئیلو

🔸🔸🔸

Love isn't something you find. Love is something that finds you.
Loretta Young

عشق چیزی یافتنی نیست. عشق چیزی است که شما را می‌یابد.
لورتا یانگ، هنرپیشه امریکایی

🔸🔸🔸

Love is so short, forgetting is so long
Pablo Neruda

عشق خیلی کوتاه است، ولی فراموش کردنش خیلی طولانیست
پابلو نرودا

🔸🔸🔸

It is impossible to love and to be wise.
Francis Bacon 

غیرممکن است هم عاشق بود و هم عاقل.
فرانسیس بیکن

🔸🔸🔸

Love is the most durable power in the world.
Martin Luther King, Jr

عشق بادوام‌ترین قدرت جهان است.
مارتین لوتر کینگ جونیور

🔸🔸🔸

Come live in my heart, and pay no rent.
Samuel Lover

بیا در قلبم زندگی کن، لازم نیست هیچ کرایه‌ای بدهی.
ساموئل لاور

🔸🔸🔸

Love is supreme and unconditional; like is nice but limited.
Duke Ellington

عشق برتر و بی قید و شرط است؛ دوست داشتن خوب اما محدود است.
دوک الینگتون، آهنگساز امریکایی

🔸🔸🔸

Women are made to be loved not understood.
Oscar Wilde

زنان برای عشق‌ورزی آفریده شده‌اند تا درک کردن.
اسکار وایلد

🔸🔸🔸

The main facts in human life are five: birth, food, sleep, love and death.
E. M. Forster

حقایق مهم در زندگی انسان بر پنج قسم است: تولد، غذا، خواب، عشق و مرگ.
ای. ام. فورستر، نویسنده انگلیسی

🔸🔸🔸

Love keeps the cold out better than a cloak.
Henry Wadsworth Longfellow

عشق بهتر از یک بالاپوش سرما را دور نگاه می‌دارد.
هنری وادزورث لانگ‌فلو، شاعر امریکایی قرن نوزدهم

🔸🔸🔸

Many people will walk in and out of your life, but only true friends will leave footprints in your heart.
Eleanor Roosevelt

آدم‌های زیادی در زندگیتان می‌آیند و می‌روند، ولی فقط دوستان واقعی هستند که از خودشان ردی در قلبتان باقی می‌گذارند.
النور روزولت

🔸🔸🔸

Love is a hot shower where your skin never prunes.
John Mayer

عشق مثل دوش آب داغی است که روی پوست تاول نمی‌زند.
جان مایر

🔸🔸🔸

To be in love is not the same as loving. You can be in love with a woman and still hate her.
Fyodor Dostoyevsky, The Brothers Karamazov

عاشق بودن به معنای دوست داشتن نیست. انسان می‌تواند عاشق یک زن باشد و در عین حال از او نفرت نیز داشته باشد.
فئودور داستایوفسکی، برادران کارامازوف

🔸🔸🔸

To love, and to be loved, is the greatest happiness of existence.
Sydney Smith

دوست داشتن و دوست داشته شدن بزرگ‌ترین شادی‌های زندگیست.
سیدنی اسمیت

🔸🔸🔸

The sweetest of all sounds is that of the voice of the woman we love.
Jean de la Bruyere

شیرین‌ترین صدا، صدای زنی است که دوستش داریم.
ژان دو لا برویر، اخلاق‌دان قرن هفدهم فرانسوی

🔸🔸🔸

Oh, love isn't there to make us happy. I believe it exists to show us how much we can endure.
Hermann Hesse

وجود عشق برای شاد کردن‌مان نیست، فکر می‌کنم عشق وجود دارد تا نشان دهد قدرت تحمل‌مان چقدر است.
هرمان هسه

🔸🔸🔸

Love makes us poets and the approach of death should make us philosophers.
George Santayana 

عشق ما را شاعر و نزدیک شدن مرگ ما را فیلسوف می‌کند.
جرج سانتایانا

🔸🔸🔸

Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier.
Mother Teresa

هرجا که می‌روید عشق را بگسترانید. نگذارید کسی شما را ترک کند درحالیکه خوشحال‌تر نیست.
مادر ترزا، راهبه آلبانیایی

🔸🔸🔸

Falling in love is easy, But staying in love is very special.
Anonymous

عاشق شدن آسان است، اما عاشق ماندن خیلی خاص است.
بی‌نام

🔸🔸🔸

When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace.
Jimi Hendrix

وقتی قدرت عشق بر عشق به قدرت غلبه می‌کند، صلح جهان را خواهد شناخت.
جیمی هندریکس

🔸🔸🔸

For once touched by love, everyone becomes a poet.
Plato

همه شاعر می‌شوند، وقتی که حداقل یک بار تحت تاثیر عشق قرار گیرند.
افلاطون

🔸🔸🔸

If love is sweet as a flower, then my mother is that sweet flower of love.
Stevie Wonder

اگر عشق به زیبایی یک گل است، مادرم آن گل زیبای عشق است.
استیوی واندر

🔸🔸🔸

A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love.
Max Muller

گل بدون نور آفتاب شکوفه نمی‌زند و آدمی بدون عشق نمی‌تواند زندگی کند.
مکس مولر، زبان‌شناس و خاورشناس آلمانی

🔸🔸🔸

Oh, love will make a dog howl in rhyme.
Francis Beaumont

آه، عشق چیز غریبی است که حتی زوزه سگ را موزون می‌کند.
فرانسیس بیمونت، نمایشنامه‌نویس انگلیسی

🔸🔸🔸

One word
Frees us of all the weight and pain of life
That word is love.
Sophocles

یک کلمه
ما را از سنگینی و درد زندگی آزاد می‌کند
این کلمه، عشق است.
سوفکلس، تراژدی‌نویس یونان باستان

🔸🔸🔸

Happiness... consists in giving, and in serving others.
Henry Drummond

شادی... در بخشیدن و خدمت به دیگران است.
هنری دروموند، نویسنده اسکاتلندی

🔸🔸🔸

Friends show their love in times of trouble, not in happiness.
Euripides

دوستان عشقشان را در هنگامه‌ی دشواری عیان می‌کنند، نه در وقت شادکامی.
اوریپید، شاعر و نمایشنامه‌نویس یونان باستان

🔸🔸🔸

Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.
Aristotle

عشق روحی است واحد، در دو بدن.
ارسطو

🔸🔸🔸

True love is like ghosts, which everyone talks about and few have seen.
François de La Rochefoucauld

عشق حقیقی همچون روحی است که همه درباره آن صحبت می‌کنند و عده کمی آن را دیده‌اند.
فرانسوا دو لا روشفوکو، نویسنده فرانسوی

🔸🔸🔸

The strongest love is the love that can demonstrate its fragility.
Paulo Coelho

قوی‌ترین عشق، عشقی است که می‌تواند شکنندگی‌اش را نشان دهد.
پائولو کوئیلیو

🔸🔸🔸

Gravitation is not responsible for people falling in love.
Albert Einstein

جاذبه مسئول آدم‌هایی که در دام عشق می‌افتند، نیست!
آلبرت اینشتین

🔸🔸🔸

There is no more lovely, friendly and charming relationship, communion or company than a good marriage.
Martin Luther

هیچ همنشینی، همدلی و رابطه‌ای، عاشقانه‌تر، دوستانه‌تر و جذاب‌تر از ازدواجی خوب نیست.
مارتین لوتر

🔸🔸🔸

Where there is love there is life.
Mahatma Gandhi

هرجا که عشق هست، زندگی هم هست.
ماهاتما گاندی

🔸🔸🔸

You can suffer nostalgia in the presence of the beloved if you glimpse a future where the beloved is no more.
Milan Kundera, Identity (1998)

اگر برای لحظه‌ای آینده‌ای را ببینیم که معشوقمان دیگر نباشد، در حضور او نیز از دلتنگی رنج خواهیم برد.
میلان کوندرا، هویت (1998)

🔸🔸🔸

The greater your capacity to love, the greater your capacity to feel the pain.
Jennifer Aniston

ظرفیت بیشتر برای عشق به معنی ظرفیت بیشتر برای احساس درد است.
جنیفر آنیستون

🔸🔸🔸

Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Mark Twain

محبت زبانی است که ناشنوا می‌تواند بشنود و نابینا می‌تواند ببیند.
مارک توآین

🔸🔸🔸

Love is a better teacher than duty.
Albert Einstein

عشق معلمی است که از وظیفه بهتر است.
آلبرت اینشتین

🔸🔸🔸

Women are made to be loved, not to be understood.
Oscar Wilde

زن‌ها آفریده شده‌اند تا به آنها عشق ورزیده شود، نه برای اینکه فهمیده شوند.
اسکار وایلد

🔸🔸🔸

The first duty of love is to listen.
Paul Tillich

نخستین وظیفه حاصل از عشق، گوش کردن است.
پل تیلیش، فیلسوف آلمانی-امریکایی

🔸🔸🔸

Love is like war: easy to begin but very hard to stop.
H. L. Mencken

عشق چونان جنگ است که آغازی ساده دارد اما پایانش بسی دشوار است.
اچ. ال. منکن

🔸🔸🔸

The mystery of love is greater than the mystery of death.
Oscar Wilde

راز عشق بزرگ‌تر از راز مرگ است.
اسکار وایلد

🔸🔸🔸

The hunger for love is much more difficult to remove than the hunger for bread.
Mother Teresa

سد جوع عشق بسی دشوارتر از گرسنگیِ نان است.
مادر ترزا

🔸🔸🔸

If you remember me, then I don't care if everyone else forgets.
Haruki Murakami

اگر تو مرا به خاطر آوری، دیگر بی‌توجهی دیگران برایم مهم نیست.
هاروکی موراکامی، نویسنده برجسته ژاپنی

🔸🔸🔸

A woman knows the face of the man she loves as a sailor knows the open sea.

یک زن، صورت مردی که عاشقش است را می‌شناسد، درست مانند دریانوردی که دریای آزاد را می‌شناسد.

🔸🔸🔸

You are every reason, every hope and every dream I've ever had.
Nicholas Sparks

تو تمام دلیل من، تمام امید و آرزویی هستی که تا به حال داشته‌ام.
نیکلاس اسپارکس

🔸🔸🔸

I love you and that's the beginning and end of everything.
F. Scott Fitzgerald

تو را دوست می‌دارم و این، آغاز و پایان همه چیز است.
اسکات فیتز جرالد

🔸🔸🔸

Distance means nothing when someone means everything...

فاصله هیچ معنایی ندارد، وقتی که یک نفر همه چیز آدم می‌شود...

🔸🔸🔸

I love you not only for what you are, but for what I am when I am with you.
Roy Croft

دوستت دارم نه به خاطر آنچه که هستی، بلکه بخاطر همانی که در با تو بودن‌ها، می‌شوم.
رُوی کرافت

🔸🔸🔸

If I knew I would be falling in love with an angel, I would have searched for you harder and found you sooner.

اگر می‌دانستم که به فرشته‌ای دل خواهم باخت، برای یافتنت بیشتر می‌کوشیدم و زودتر از اینها می‌یافتمت.

🔸🔸🔸

I will love you everyday no matter what because you're the best thing ever in my life.

هر روز عاشقانه دوستت دارم، مهم نیست چرا، چون تو بهترینی در زندگانیم.

🔸🔸🔸

If you ever ask me how many times you've crossed my mind, I would say once. Because you came, and never left.

اگر از من بپرسی، چند بار از خاطرت گذشتم، به تو خواهم گفت تنها یک بار. چرا که با آمدنت هرگز از ذهنم نرفتی.

🔸🔸🔸

Baby if you want to know how much I love you, just try counting the rain drops...

عزیزکم، اگر می‌خواهی بدانی چقدر دوستت دارم، بیا و تک‌تک قطره‌های باران را بشمار...

🔸🔸🔸

everyone has a addiction, mine just happens to be YOU!

هر کسی به چیزی وابستگی شدید دارد، «تو» برای من همانی!

🔸🔸🔸

HAPPINESS IS... seeing the person you love after months of separation.

شادی چیزی نیست جز... دیدار شخصی که عاشقانه دوستش می‌داری پس از ماه‌ها جدایی.

🔸🔸🔸

Please don't ever go away. And if you go, then don't forget to take me with you.

لطفاً هیچ وقت از پیشم نرو. و اگر رفتی، یادت باشد من را نیز همراه خودت ببری.

🔸🔸🔸

Being someone's first love may be great, but to be their last is beyond perfect.

اگه عشق اول کسی باشی عالیه، اما اگه عشق آخرشم باشی که از عالی‌م عالی‌تره!

🔸🔸🔸

Let's flip a coin. Heads, I'm yours. Tails, you're mine.

بیا شیر یا خط بیندازیم. اگر شیر آمد، من مال توام؛ و اگر خط آمد تو مال من!

🔸🔸🔸

There are only two times I want to be with you: now, and forever.

تنها دو بار می‌خواهم با تو باشم؛ همین حالا و برای همیشه.

🔸🔸🔸

Love is afraid of losing you...

عشق یعنی ترس از دست دادن تو…

🔸🔸🔸

A heart that loves is always young.

قلبی که عشق می‌ورزد همیشه جوان است.

🔸🔸🔸

The first time I saw you, my heart whispered «that's the one»!

نخستین بار که دیدمت، قلبم زمزمه کرد «خود خودش است»!

🔸🔸🔸

We fall in love by chance; we stay in love by choice.

ما تصادفی عاشق می‌شویم و با انتخاب عاشق می‌مانیم.

🔸🔸🔸

7 billion people in the world...
but my heart choose YOU!

هفت میلیارد نفر در این دنیاست، اما قلبم تو را انتخاب کرده است!

🔸🔸🔸

True love stories never have endings.
Richard Bach

داستان‌های عاشقانه حقیقی هرگز پایانی ندارند.
ریچارد باخ

🔸🔸🔸

We waste time looking for the perfect lover, instead of creating the perfect love.
Tom Robbins

در عوض ساختن عشقی تمام عیار، زمان را برای یافتنش تلف می‌کنیم.
تام رابینز

🔸🔸🔸

Love is not about how much you say «I Love you», but how much you prove that is true.

مهم نیست چند بار می‌گویی «دوستت دارم» مهم این است که چقدر آن را نشان می‌دهی.

🔸🔸🔸

I still fall for you everyday.

هنوز هم هر روز عاشقت می‌شوم.

🔸🔸🔸

When I tell you "I Love You", I don't say it out of a habit. I said it to remind you that you are the best thing that happened to me.

وقتی می‌گویم «دوستت دارم»، از سر عادت نیست. بلکه برای یادآوری این است که بهترین اتفاق زندگیم هستی.

🔸🔸🔸

Love is friendship set on fire.

عشق دوستی در آتش است.

🔸🔸🔸

When a boy gets jealous it's kinda cute. But when a girl gets jealous, World War III is about to start!

وقتی یک پسر حسادت می‌کند، بامزه است. اما وقتی یک دختر حسادت می‌کند، جنگ جهانی سوم در حال شروع شدن است!

🔸🔸🔸

True love doesn't have a happy ending, because true love never ends.

عشق حقیقی پایانی خوش ندارد، چرا که هرگز پایانی ندارد!

🔸🔸🔸

You never leave my mind; even when I have a million things to worry about.

هرگز از ذهنم بیرون نمی‌روی؛ حتی وقتی که یک میلیون نگرانی در سر دارم.

🔸🔸🔸

I will travel to any place to simply be by your side everyday.

به هر کجا سفر می‌کنم تا هر روز در کنار تو باشم.

🔸🔸🔸

When someone makes you the happiest person and the saddest person at the same time, that's when it's real. That's when it's worth something.

وقتی یک نفر همزمان شما را خوشحال‌ترین و ناراحت‌ترین آدم دنیا می‌کند، این لحظه‌ای حقیقی است. همان لحظه‌ای که ارزشمند است.

🔸🔸🔸

I promise to stay if you promise to never leave.

قول می‌دهم با تو بمانم، اگر قول دهی هرگز ترکم نکنی.

🔸🔸🔸

Can't stop thinking about you.

نمی‌توانم به تو فکر نکنم.

🔸🔸🔸

A girl who cries i a girl who cares.

دختری که برایت گریه می‌کند، به تو اهمیت می‌دهد.

🔸🔸🔸

I instantly smile when I see your name show up on my phone.

وقتی که نام تو در گوشی من پدیدار می‌شود، فوراً لبخند می‌زنم.

🔸🔸🔸

I don't know why but I fall more in love with you everyday.

نمی‌دارم چرا هر روز که می‌گذرد بیشتر عاشقت می‌شوم.

🔸🔸🔸

No one is going to love, if you don't love yourself.

تا اینکه خودست را دوست نداشته باشی، هیچ کسی دوستت نخواهد داشت.

🔸🔸🔸

The greatest thing you’ll ever learn is just to love and be loved in return.
Eden Ahbez

بزرگ‌ترین چیزی که یاد می‌گیریم آن است که فقط دوست بداریم و در عوض دوست داشته شویم.
ادن آهبز

🔸🔸🔸

There is no remedy for love but to love more.
David Henry Thoreau

هیچ چاره‌ای برای عشق جز عشق بیشتر نیست.
دیوید هنری ثورو

🔸🔸🔸

Sometimes the heart sees what is invisible to the eye.
H. Jackson Brown, Jr.

گاهی قلب آنچه را که برای چشم نامرئی است می‌بیند.
اچ. جکسون براون جونیور

🔸🔸🔸

There is no limit to the power of loving.
John Morton

قدرت عشق‌ورزی هیچ حد و مرزی ندارد.
جان مارتون

🔸🔸🔸

A loving heart is the beginning of all knowledge.
Thomas Carlyle

قلبی آکنده از عشق سرآغاز تمام دانش‌هاست.
توماس کارلایل

🔸🔸🔸

Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them humanity cannot survive.

عشق و شفقت ضرورت است، نه تجملات. بدون آنها بشریت نمی‌تواند زنده بماند.

🔸🔸🔸

The story of life is quicker than the wink of an eye, the story of love is hello and goodbye... until we meet again.
Jimi Hendrix

داستان زندگی سریع‌تر از چشم بر هم زدنی است، داستان عشق هم تنها سلام است و خداحافظی... تا اینکه دوباره دیدار تازه می‌کنیم.
جیمی هندریکس

🔸🔸🔸

Immature love says: 'I love you because I need you.' Mature love says 'I need you because I love you.'
Erich Fromm

عشق ناپخته می‌گوید: «دوستت دارم چرا که به تو نیاز دارم.» اما عشق پخته می‌گوید «به تو نیاز دارم چون عاشقت هستم».
اریک فروم

🔸🔸🔸

Nothing can be loved or hated unless it is first understood.
Leonardo da Vinci

پیش از درک کردن، هیچ چیز را نمی‌توان دوست داشت یا از آن متنفر بود.
لئوناردو داوینچی

🔸🔸🔸

I have decided to stick with love. Hate is too great a burden to bear.
Martin Luther King

تصمیم گرفته‌ام به عشق بچسبم. تنفر بار بسیار سنگینی روی شانه‌هاست.
مارتین لوتر کینگ، رهبر سیاهپوستان امریکا

🔸🔸🔸

Love doesn't need reason. It speaks from the irrational wisdom of the heart.
Deepak Chopra

عشق به دلیل احتیاجی ندارد. چرا که از خرد غیرمنطقی قلب سخن می‌گوید.
دیپاک چوپرا

🔸🔸🔸

Love does not alter the beloved, it alters itself.
Soren Kirkegaard

عشق تغییری در معشوق نمی‌دهد بلکه خود را دست خوش دگرگونی می‌کند.
سورن کئرکگارد

🔸🔸🔸

Time has no dominion over love. Love is the one thing that transcends time.
Jeaniene Frost 

زمان هیچ مالکیتی نسبت به عشق ندارد. عشق تنها چیزی است که فراتر از زمان است.
جینین فراست

🔸🔸🔸

It is love alone that gives worth to all things.
Teresa of Ávila

این عشق است که به تنهایی به همه چیز ارزش می‌دهد.
سانتا ترسا

🔸🔸🔸

Love weaves itself from hundreds of threads.
David Levithan

عشق خود را از صدها گره می‌بافد.
دیوید لویتان

🔸🔸🔸

Love is a game of tic-tac-toe, constantly waiting for the next x or o.
Lang Leav

عشق همچون بازی دوز است که دائماً منتظر حرکت بعدی شماست.
لانگ لیو

🔸🔸🔸

Where do I start my love story?
with her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine.

داستان عشق خود را از کجا آغاز کنم؟
با اولین سلامش، به دنیای خالی من معنا داد.

🔸🔸🔸

I'm with you
Whenever you tell, my story
Remember, I will still be here
As long as you hold me, in your memory

من با تو هستم
هرجا که داستانم را به زبان بیاوری
به یاد داشته باش، من اینجا می‌مانم
تا جایی که من را در خاطرت نگه داری

🔸🔸🔸

It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.
Friedrich Nietzsche

به خاطر فقدان عشق نیست، بلکه کمبود دوستی است که موجب نارضایتی در ازدواج می‌شود.
فردریش نیچه

🔸🔸🔸

I love my eyes when you look into them.
I love my name when you say it.
I love my heart when you touch it.
I love my life when you are in it.

عاشق چشمانم هستم وقتی تو به آنها نگاه می‌کنی.
عاشق نامم هستم وقتی آن را می‌گویی.
من عاشق قلبم هستم وقتی آن را لمس می‌کنی.
من عاشق زندگیم هستم وقتی در آن هستی.

🔸🔸🔸

The opposite of love is not hate, it's indifference. The opposite of art is not ugliness, it's indifference. And the opposite of life is not death, it's indifference.
Elie Wiesel

نقطه مقابل عشق نفرت نیست، بی‌تفاوتی است. نقطه مقابل هنر، نازیبایی نیست، بی‌تفاوتی است. و نقطه مقابل زندگی مرگ نیست، بی‌تفاوتی است.
الی ویزل

🔸🔸🔸

Love all, trust a few, do wrong to none.
William Shakespeare, All's Well That Ends Well

همه را دوست‌بدار، به تعداد اندکی اعتماد کن و با هیچکس بدی نکن.
ویلیام شکسپیر، نمایشنامه هرچه پایانش نکو باشد نکوست

🔸🔸🔸

There is never a time or place for true love. It happens accidentally, in a heartbeat, in a single flashing, throbbing moment.
Sarah Dessen

هرگز زمان و مکان خاصی برای عشق حقیقی وجود ندارد. این اتفاقی تصادفی است، در یک ضربان قلب، در یک چشم بر هم زدن و لحظه‌ای پر از تپش قلب.
سارا دسن

🔸🔸🔸

Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.
Lao Tzu

دوست داشته شدنی عمیق به شما قدرت می‌دهد و دوست داشتنی عمیق، شجاعت.
لائو تزو

🔸🔸🔸

Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.
Robert A. Heinlein

عشق همان شرایطی است که در آن، شادی فردی دیگر برای ما ضروری است.
روبرت آ. هینلین

🔸🔸🔸

Love looks not with the eyes, but with the mind, And therefore is winged Cupid painted blind.
William Shakespeare, A Midsummer Night's Dream 

عشق نه با چشم‌ها که با ذهن به نظر می‌رسد، به همین خاطر است که الهه‌ی عشق را با چشمانی بسته تصویر می‌کنند. 
ویلیام شکسپیر، رویای نیمه شب تابستان

🔸🔸🔸

Love is like the wind, you can't see it but you can feel it.
Nicholas Sparks

عشق همچون باد است، نمی‌توان آن را دید بلکه می‌توان احساسش کرد.
نیکولاس اسپارکس

🔸🔸🔸

If I had a flower for every time I thought of you... I could walk through my garden forever.
Alfred Tennyson

اگر برای هر باری که به تو فکر کرده‌ام شاخه گلی می‌داشتم... می‌توانستم در باغم برای همیشه قدم بزنم.
آلفرد تنیسون

🔸🔸🔸

When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable.
Jess C. Scott

هنگامی که شخصی شما را دوست می‌دارد، نحوه صحبت کردنش درباره شما متفاوت است. با حرف‌هایش حس امنیت و راحتی می‌کنید.
جس سی. اسکات

🔸🔸🔸

It is better to have loved and lost
Than never to have loved at all.
Alfred Tennyson

بهتر است عاشق شده و آن را از دست داده باشیم
تا اینکه هرگز و هیچ وقت عشق را تجربه نکرده باشیم.
الفرد تنیسون

🔸🔸🔸

The one you love and the one who loves you are never, ever the same person.
Chuck Palahniuk, Invisible Monsters 

آنکه عاشق می‌شوی و آنکه عاشقت می‌شود هرگز و هیچ وقت یکی نیست.
چاک پائولانیک، هیولاهای نامرئی

🔸🔸🔸

I don't know why but I fall more in love with you everyday.

نمی‌دانم چرا هر روز که می‌گذرد بیشتر عاشقت می‌شوم.

🔸🔸🔸

No one is going to love, if you don't love yourself.

تا اینکه خودت را دوست نداشته باشی، هیچ کسی دوستت نخواهد داشت.

🔸🔸🔸

امیدوارم از این مجموعه ارزشمند و عاشقانه لذت برده باشید.

بیو عاشقانه

بیو کوتاه انگلیسی

متن انگلیسی کوتاه

نقل قول به انگلیسی

۰۲/۱۲/۰۳ موافقین ۰ مخالفین ۰
مترجم جوان (ترجمه انگلیسی به فارسی و بلعکس)

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی